CasesEksempler på opgaver

Herunder kan du læse om nogle eksempler på tidligere cases, og om hvad virksomhederne fik ud af vores samarbejde.

Biolin Scientific

UX mentor hjalp Biolin Scientific med at designe en nem og intuitiv brugergrænseflade til et produkt med en teknisk kompleks software.

UX mentor drev udviklingen af koncepter og brugertest og var bindeled i dialogen mellem programmørerne og den grafiske designer.

“You really made us understand the importance of working with User Experience design in a structured way. Besides that we really appreciate your interactions with our customers in user tests.”

– Peter Svensson, Biolin Scientific

Københavns Kommune

UX mentor hjalp Københavns Kommune med at optimere den digitale selvbetjening på affaldsområdet gennem anbefalinger til konkrete forbedringer. Ved at analysere borgernes henvendelser til kommunen, undersøge brugerrejser og udføre brugertest hjalp UX mentor med at identificere brugernes behov for nye løsninger.

“Frederik har været både rådgiver, sparringskraft og praktisk udførende i forbindelse med workshops, møder og brugertests. Han har et konstant fagligt fokus på brugernes perspektiv og på en god formidling af dette internt i organisationen.”

– Niels Skovmand, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

MAN Diesel & Turbo

UX mentor afholdt for MAN Diesel & Turbo et to-dages kursus, som gav medarbejdere fra forskellige afdelinger konkrete servicedesign-værktøjer. Medarbejderne lærte værktøjerne at kende gennem arbejdet med konkrete cases og egne projekter. Efter kurset havde de værktøjerne til bedre at forstå og imødekomme kundernes behov.

“Kurset i servicedesign fik sat ord på en masse ting jeg måske godt vidste, og fik gjort det brugbart. Nu har mit team og jeg fået konkrete værktøjer til at gå ud og snakke med nogle rigtige kunder.”

– Bjarne Nørgaard, MAN Diesel & Turbo

Jabra

UX mentor afholdt en workshop for Jabras UX-team, der fik psykologiske ekspertværktøjer til at udvikle intuitive brugeroplevelser. Der blev også gennemgået værktøjer, så Jabra kan understøtte kvalitative brugertests med metrikker og data til at kvantificere brugeroplevelsen.

“UX mentor gav os en både energisk, teoretisk og håndgribelig præsentation, som vi direkte kan bruge i vores UX-arbejde eller som inspiration til den måde, vi udfører brugertest på.”

– Steffen Damkjær Hansen, Jabra

Frederik BundgaardCases