Datadrevet og målbar brugervenlighed

Kvantificer hvad dine brugere gør – ikke kun hvad de siger

Spørgeskemaer, interviews, observation og brugertest med tænke-højt er de værktøjer som oftest bliver brugt i produktudvikling. Dermed går mange udviklingsprojekter glip af lang mere relevant indsigt i brugerne og brugeroplevelsen.

Til alle faser af produktudvikling findes der kvantitative metoder til at undersøge og dokumentere samspillet mellem bruger og produkt eller service. Disse metoder med fokus på det målbare sikrer at produktudviklingen bliver målrettet mest muligt på et valideret og datadrevet grundlag. Derved undgår man at spilde ressourcer, og optimerer udviklingsprocessen.

 

8462198200_b223d2a294_olores

Det lærer du

Kurset præsenterer dig for de mest centrale værktøjer, du kan bruge til at understøtte produktudvikling med data. Samtidigt vil kurset have et særligt fokus på, hvordan indsigter fra undersøgelser præsenteres og omsættes til at drive den videre udvikling.

 

Kurset tager afsæt i Hertzums 6 dimensioner for brugervenlighed, og der vil blive præsenteret metoder indenfor hver kategori. For alle 6 kategorier vil der blive sat fokus på tidlige formative undersøgelser og senere summative undersøgelser.

Kurset har som central basis at kvalitative og kvantitative data ikke er hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger — og altså bør sammentænkes.

 

På kurset gennemgår vi:

  • Hvad gør brugerne og hvordan: Håndteringsanalyser
  • Hvad kan brugerne bedst lide og hvad føler de: Præference- og oplevelsestests
  • Hvor effektivt er produktet: Måling af performance (tid, fejl, opgavekvalitet)
  • Fra begynder til ekspert og måske tilbage igen: Indlæringskurver og re—usability.
  • Hvor brugbart er produktet: Task analyser og ekspert reviews

 

Foruden metoderne vil kurset præsentere en værktøjskasse med konkrete redskaber, der kan understøtte udførelsen af undersøgelser, opsamling, analyse og præsentation af data.

 

Giv mig besked >>

Materialer og forberedelse

Som forberedelse til kurset får du tilsendt materiale, fx. links til videoer, som let kan ses inden kurset.

 

Efter kurset får du adgang til kursusmaterialet, inkl. relevante links til yderligere materiale så som relevante bøger, artikler og websites. Du kan desuden kontakte underviseren og få sparring om konkrete problemstillinger, der relaterer til kurset.

Målgruppe og forudsætninger – er kurset noget for dig?

Kurset er designet til dig der arbejder med processer, hvor der er brugere involveret. Det kunne f.eks. være i en udviklingsafdeling, i kundeservice eller i en afdeling der yder support internt. Brugerne kan både være eksterne kunder og interne folk.

 

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i kurset.

 

Kurset afholdes på dansk (men udbydes også på engelsk. Kontakt os for nærmere information).

Om underviseren

FBU-portrait-july-2013-square-crop-600x600Frederik Bundgaard har drevet udvikling af både usability og af de processer, der skal til for at integrere brugeroplevelse i produktudvikling, herunder udvikling af værktøjer og metoder til at kvantificere brugeroplevelsen. Som fysiker og Ph.D. i mikro-/ nanoteknologi har han desuden en solid teknisk baggrund, og virker ofte som brobygger mellem UX og teknik. Han er passioneret underviser med mange års erfaring.

Det praktiske

Kurset afholdes i København. Det præcise sted offentliggøres inden kursusstart.

 

Vi byder på frokost, og serverer kaffe, te og vand under kurset, samt frugt og kage.

 

Aflysning og afmelding
Ved for få tilmeldinger til kurset vil kursister automatisk blive tilbudt en plads på næstkommende kursusdato. Dette vil blive meddelt tilmeldte kursister senest 14 dage inden kurset skulle være afholdt.

Det et muligt at få 50% af kursusprisen refunderet ved framelding op til 1 måned før kurset afholdes. Derefter refunderes billetten ikke. Det er selvfølgelig altid muligt at give tilmeldingen videre til en kollega eller ven.

Spørgsmål? Kontakt os!

Er du i tvivl om, hvorvidt dette kursus er det rette for dig, eller vil du hellere have tilsendt en faktura end at tilmelde dig online? Vil du gerne have soya-mælk i kaffen? Tag fat i os, så finder vi ud af det!

Kontakt os

Praktisk information

Workshop

Datadrevet og målbar brugervenlighed Varighed: 2 dage

Pris

9.995 kr. ekskl. moms.

Datoer

Vi har endnu ikke en dato på dette kursus. Hvis du vil have besked når det bliver oprettet, så tilmeld dig vores beskedservice nedenfor. Vi giver 5% rabat som tak for din interesse, når du tilmelder dig kurset.

Ja - giv mig besked >>

Tidspunkt

Kurset afholdes over to dage kl. 9 – 16.

Sted

Kurset afholdes i København.